VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM

Samozřejmě existují země, se specifickými důvody problémů s vodou. Ale když pomineme “kmenové vůdce“ a státy jejichž hranice jsou tvořeny vysychající řekou a podobné až osobité prvky – je až skoro zarážející, jak moc se do map zakreslená data v některých místech překrývají. Mapy zemí s nedostatkem pitné vody. Mapy zemí zamořených dusičnany. Data o tom, které plodiny v zemi dominují místním polím. Produkce biopaliv a způsoby jejich užívání. Doznívající vliv bývalých režimů. Průměr dosaženého vzdělání… a další a další. Některé takto postižené státy, byly nedávno vyobrazeny v novém měřítku:

MAPA PRAVDĚPODBNOSTI VZNIKU VODNÍCH VÁLEK

Prozatím jsou známy 4 války o vodu. Mezi tou první v Mezopotámii a těmi současnými je časová prodleva skoro 4.500 let. Přetrvávající konflikty, na jejichž pozadí stojí vodní krize, zuří v Sýrii, Sudánu a Izraeli. To vše zhruba v posledním půl století. Mapa odhaduje zvýšené riziko vzniku nových bojů do roku 2030.

 

Jedná se tedy o dlouhodobější prognózu. Aby bylo možné případnou reálnou hrozbu včas předpovědět a předejít jí – sbírají se data i průběžně. Aktuální předpověď (zde) je tvořena na základě vznikajících a pokračujících konfliktů s nejméně deseti úmrtími. Současně s dalšími vlivy se snaží odhadnout stav na několik dalších měsíců dopředu. Momentálně model úspěšně předpovídá 6 z 10 vznikajících konfliktů.

 

VLIV SUCHA

Pro širší uchopení celé situace je potřeba podívat i na další prvek, který byl zohledněn při předpovědi pro naši dobu. Odhaduje se totiž, že polovina lidstva bude do roku 2030 trpět absolutním nedostatkem vody. Slovo absolutní zde má trošku pomyslný význam, neznamená to, že nezbyde ani kapička. Absolutní nedostatek vody je faktickým pojmem (vysvětlení zde).

Dojem, kterým slova působí však i tak není daleko od reality. Pro představu: přímá spotřeba vody v průměru na jednoho Čecha vychází za poslední roky mezi 30-50 kubíky ročně. V zemích trpících absolutním nedostatkem vody to bývá často do 3,5 kubíku/rok – to je do 10ti litrů na den. Hádám, že většina této vody jde reálně jen na pití a jídlo. Je to zhruba tolik kolik my protočíme na záchodě. A i přestože v některých zemích je lépe než v jiných – pokud má být v podobném stavu ke konci desetiletí polovina populace… dá se čekat určitý kolaps. I kdyby se povedlo zvrátit veškeré války, počítá se s rostoucí migrací. Nedovedu si představit opustit svůj domov z důvodu sucha a nedostatku vody. Cílová destinace Evropa? Ne vždy. Ale očekává se, že velká část postižených oblastí Afriky a Asie bude migrovat právě sem. Pozitivnější odhady hovoří o migraci pár set milionu lidí a o ekonomickém a sociálním kolapsu Španělska a jižní Francie. Nedovedu si představit opouštět svůj domov z těchto důvodů, ale dovedu si představit, že důsledky nepřímo pocítíme i v Čechách.

VLIV ZEMĚDĚLSTVÍ

Obecně však důvody k válkám nelze takto snadno paušalizovat. Každá válka má své vlastní ojedinělosti. Mezi společné jmenovatele všech patří snad jen přelidnění a zdroje. U možnosti konfliktů o vodu by se dal zahrnout ještě i vliv zemědělství. Přeci jen další základní potřebou člověka je potrava. A za další je důležité teplo do kuchyně i do kamen. A i v poušti bývá v noci zima. Bohužel se zde topí biopalivy. Těmi se dnes topí do určité míry ve většině světa. Na rozdíl od rozvinutých států se ale v zemích třetího a druhého světa topí téměř výhradně na úkor produkce bioenergie – a jejich výroba spotřebovává velkou část vody. Naprostou výjimkou v produkci biopaliv mezi těmito zeměmi je oblast střední Asie, která má rozsáhlé nerostné bohatství. Ale zde jsou důvody k případným konfliktům natolik ojedinělé, že si brzo vyslouží svůj vlastní článek (bude o vyschlém moři – člověkem vysušeném).

Ve většině dalších zemí, které jsou postižené touto krizí, je ovšem dopad používání biopaliv znatelný. I u nás už poznáváme, že přemíra pěstování energetických plodin dokáže ovlivňovat kvalitu naší vody i její množství v krajině. Takže si situaci možná dovedete vzdáleně představit. Zároveň tato produkce nemá vliv pouze na vodu. Z důvěrné zprávy světové banky vychází najevo, že výroba biopaliv zvýšila celosvětově ceny potravin o 75% (britský Guardian, 2008).

DOPAD PŘELIDNĚNÍ

V současné době Egypt spotřebovává více vody, než kolik mohou poskytnout jeho vnitřní obnovitelné zdroje. Indie staví přehrady, které sousední Pákistán považuje za hrozbu, a Turecko odvádí vodu z řek Tigris a Eufrat, což má dopad na Irák a Sýrii. Existují důkazy, že čínské přehrady způsobily velké sucho v povodí řeky Mekong, která je důležitým zdrojem vody a potravy pro Thajsko, Laos, Kambodžu a Vietnam.

DIPLOMACIE

Spojené státy na první pohled na mapě tak nějak vyčnívají. Ve válečný stav v USA z důvodu vodní krize osobně moc nevěřím. Při porovnání vojenských sil by byl útok ze strany Mexika dobrovolnou genocidou. Navíc zde již proběhla dosud úspěšná diplomatická jednání. A diplomacie snad vyřeší většinu sporů v mapě zanesených oblastech. USA se zároveň snaží zosnovat diplomatická jednání i mezi dalšími zeměmi, u nichž válka o vodu hrozí.

Nicméně pokud se přístup k zacházení s vodou nezmění a zároveň se povede vyhnout válečným konfliktům, lze očekávat již zmíněné nové masivní migrační vlny směrem k Evropě. Pravděpodobně nepříliš vzdálené k vytyčenému milníku – roku 2030.

POZITIVNÍ DOKTORÍNA

Lidé žijící v takto postižených oblastech mají naštěstí i své další ochránce. Jedním z nich je organizace, která si říká prostě: VODA (water.org). Jde navzdory předpovídaným trendům a stará se o to, aby měl každý na planetě přístup k nezávadné pitné vodě a možnost uspokojení základních hygienických potřeb. Stále věří, že tohoto cíle je možné dosáhnout do roku 2030, tento milník si vytyčila za reálný nezávisle na informacích o vodních válkách. Pomohla zachránit již 30 milionů životů a s trochou pomoci, věřím, že se jí povede zachránit i zbytek a celou hrozbu odvrátit.

Podpořit tento záměr můžete i Vy, prostřednictvím Kapky Moře, zasláním daru na transparentní účet (3099930999/2010).

Share on facebook
sdílet článek

Znečištění dusičnany

Najdeme je všude. V plodinách, masu i ve vodě. Nenechte se ovšem zmást, dusičnan to není žádný vitamín, naopak je velmi nebezpečný a nedá se z vody odstranit převařením.