💧💧💧

přispějte

4Ocean

Příběh začíná na Bali dvěma surfaři a kapitánem rybářské lodi. Ten se snažil vyplout od břehu malé rybářské vesnice na širé moře skrze plastové zátarasy, kterými byla loď doslova obklopena. Oba surfaři si uvědomili, že šíření plastů ohrožuje nejen životní prostředí, ale i životy lidí, jenž jsou na moři závislí. Napadlo je, zda by rybáři mohli využít své sítě k tomu, aby vylovili kromě ryb i plastové odpadky. Tento nápad jim uvíznul v hlavě a v lednu 2017 dal vzniknout společnosti, která čistí dna oceánů. Velké věci se mnohdy rodí z okamžiků, stejně tak tomu bylo s Kapkou Moře, ale o tom až někdy příště…

4Ocean momentálně koordinuje čištění moří po celém světě. Ke konci června 2019 společnost oslavila kulaté výročí – 5 milionů liber odpadu vyloveného z oceánu (2.270 tun). Čísla se neustále rostou. Již o dva týdny později je to o 350.000 liber odpadu více. Hranice 6 tisíc tun bude pokořena v březnu 2021. Podpoření této organizace má opravdový smysl v důsledku pro život každého z nás.

 

Koalice pro Řeky

Bojuje za nám bližší domácí vodní toky. Hydrologická poloha České republiky má svou silnou výhodu, která je jí však zároveň po letech úspěšného pustošení přírody velkou nevýhodou. Nemusíme kontrolovat, zda nám do naší země nějaký soused vodou neposílá škodlivé látky. A nikdo nás nemůže omezovat tím, že by uzavřel stavidla přehrady a nepustil k nám přes hranice řeku, která by tak přestala zavlažovat naši krajinu. Žádná takováto vypůjčená řeka u nás totiž není. Na druhou stranu to je právě to. Veškerá voda, na kterou se musíme spoléhat, je pouze ta, co u nás pramení a naprší. A této vodě se u nás snaží pomáhat právě tato Koalice! Ta byla v září 2010 založena jako sdružení neziskových organizací a od této doby navrací život do míst, na kterých se podepsala svou tvrdou prací.

Tento tým řeší problémy do hloubky a zabývá se kompletní péčí! Snaží se o rozvoj protipovodňových opatření, pořádá vzdělávací konference a působí v mnohých dalších činnostech. Především napomáhá napravovat nevhodně provedené úpravy regulací toků, a to směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu s cílem obnovy přirozené funkce vodních ekosystémů. Kromě vlastních realizací je schopna provést i poradenství ve smyslu jak a proč revitalizovat vodní zdroje, jak získat finanční prostředky na takovýto projekt i jak postupovat při projektové přípravě. Celkově se po všech směrech snaží vrátit řekám jejich tvář.

Water.org

Řeší vodní krizi v Africe, Jižní Americe, Indonésii, Indii a k těmto částem světa přilehlých oblastech. Zde pomohla už přes 30 milionům lidí. Nedostatek pitné vody, případně její kontaminace, si každý rok vyžádají miliony obětí, a to především v rozvojovém světě. V některých zemích, kde organizace působí, žijí lidé za méně než 3,30$ denně a značnou část svého příjmu utrácí za nákup vody. Vizí této neziskovky je, že přijde den, kdy všichni budou mít přístup ke zdravotně nezávadné vodě. Momentálně se snaží o to, aby tohoto dne dosáhla do roku 2030. Vaše příspěvky pomohou tohoto cíle dosáhnout.

A JAKOU ROLI V TOM VŠEM HRAJI JÁ – KAPKA MOŘE?

💧 💧 💧

Staňte se přítelem Kapky Moře. Podpořte dobrou věc.

Příspěvky můžete zasílat na transparentní účet: 3099930999/2010

Vedle přímé platby ve svém internetovém bankovnictví můžete využít i platbu kreditní kartou, nebo přes PayPal. 

 

Všechny zmíněné společnosti jsou kompasem pro můj kurz. Darované peníze budou rozděleny na 4 části. Třemi díly podpořím tyto tři organizace napřímo. Čtvrtinu použiji na udržitelnost této myšlenky a na poplatky s tím spojené, ale hlavně na další propagaci, ať se nás složí co nejvíce. Můžete projevit podporu napřímo zasláním peněz, anebo si za svůj dar můžete vybrat odměnu. Obchodní náklad, který nabízím v e-shopu vznikl za účelem podpory vodních zdrojů – položky pro které je to smysluplné jsou vytvořeny dokonce tak, aby většina z jejich výtěžku podpořila dobrou věc. To vše pod kontrolou transparentního účtu.  Z kapek se skládá moře!