Vodní války

V roce 2010 nedisponovalo přístupem k nezávadné pitné vodě 783 miliónů lidí (10,17% populace). Prognóza ukazuje, že se v tomto stavu bude nacházet 1,8 miliardy lidí do roku 2025 (22,5% očekávané populace). Další vývoj se má ještě zhoršovat. Hrozí nejhorší?

Kapka Moře na vlnách Hithitu.

K mezinárodnímu dni vody se Kapka Moře vrhla do vln Hithitu. Úvodním slovem, proč by zdánlivá samozřejmost, jakou je voda, mohla zajímat i Vás.

Teorie vodní opice

Darwina doplnil kolega z oboru. Mořský biolog razil teorii, podle které pocházíme z vodní říše.

Všechny barvy moře

Impresionistickou krásu světélek tančících na hladině moře si mohli v historii lidé vykládat různě. Jistě dala vzniknout nejednomu příběhu.

Pravda je až u dna studny

Odkud se bere ta nespravedlnost? Že voda z jedné studny se pít nedá a v jiných se ukrývá průzračné dědictví?