Dusičnany jsou velmi nebezpečné pro zdraví člověka. Mezi závažnější zdravotní problémy spojované s dlouhodobým užíváním vody kontaminované dusičnany můžeme zařadit: rakovinu plic, rakovinu v trávicím traktu, demenci či cukrovku. Vliv této látky na tělo konkrétněji popisujeme >> tímto článkem (dusičnany) <<. V dnešním článku se budeme naopak věnovat rozsahu problému v našich vodách.

 

Lokality se zvýšenou koncentrací dusičnanů ve vodě a půdě. Zdroj dat: MŽP

VÝSKYT

Rozkladem rostlinných těl se sice i organický dusík dostává opět do půdy a vody přirozenou cestou. Konkrétně v České republice se však dusičnany za éry bolševismu přidávaly do umělých hnojiv v obřím množství a ve velmi agresivních formách. Dnes jsou tyto látky do jisté míry regulovány, na druhou stranu jsme vystaveni defektu přetěžování půdy určené k sadbě energetických plodin. Naše krajina tak stále zůstává trávena do mnohametrové hloubky. Dalo by se říci, že extrémní kontaminace vodních zdrojů dusičnany je charakteristická především pro dlouhodobě zemědělské oblasti. Nicméně i zde se projevuje sucho a silná působnost dusičnanů se může rozšiřovat i na oblasti zemědělství blízké, neboť malé množství vsáklých srážek v posledních letech nezvládá dostatečně “naředit“ podzemní vody. Za poslední rok se může pocitově zdát, že na sucho již netrpíme, bohužel problém je opravdu hlubinného rázu.

Zároveň by se mohlo zdát, že čím je zdroj vody hlouběji, o to méně chemických látek budeme ve vodě nacházet. Bohužel i to už není pravidlem. Ne nadarmo se říká, že českou vodu trápí nejvíce dusičnany.

HLUBINNÝ VÝSKYT

  • 30-40 metrů Průměrná hloubka vrtaných studní.
  • cca 80 metrů Přibližná hloubka, do které světové instituce přiznávají plošné znečištění chemickými látkami na planetě Zemi.
  • 110 metrů Moravský kras ohrožuje kritická kontaminace dusičnany
  • 150 metrů Hloubka vrtu Rajec. Ve vodě této značky byly v roce 2017 zjištěny pesticidní látky. 

 

LIMIT

Vyhláška upravuje normu pro dusičnany, jejichž snížený obsah je schopna tolerovat. Pětiprocentní obsah dusičnanů je uváděn jako akceptovatelný limit pro vydávání vody za pitnou. 

Nejedná se však v tomto případě pouze o líbivá čísla? Nutno si přiznat, že limit není určen tím, že by nám snad voda s jakýmkoliv obsahem dusičnanů měla prospívat, ale odvíjí se především od neschopnosti dusičnany z vody plošně odstranit. Norma pro ČR se odvíjí od té evropské a ta zase od celosvětového standardu určeného Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Ovšem je často opomíjeno, že je tento standard určen pro země s nedostatkem pitné vody! Abychom mohli vnímat vodu opravdu jako zdravou, můžeme v ní tolerovat podobné látky? 

Není tajemstvím, že konkrétně problém s dusičnany nejvíce postihuje naše studně. Měření provedená v roce 2016 Univerzitou Tomáše Bati zaznamenala překročení normy o násobky ustanovených hodnot. Například čtyřnásobek (tj. 200mg dusičnanů / 1 litr vody) bohužel nebyl žádnou výjimkou.

Dle odborného stanoviska Akademie věd České republiky (2019) u nás dokonce neexistuje voda bez škodlivých cizorodých látek.

ČISTÁ VODA PRO KAŽDÉHO

Pomůžeme s kontrolou vody v místě Vašeho bydliště a v případě zájmu o řešení konkrétních problémů s vodou Vám pomůžeme s výběrem funkčních řešení.

Ženské hormony ve vodě

Muži v ohrožení. Vliv estrogenu postihne v pokročilejším věku nejednoho muže. Ale víte, jak může ovlivnit děti? Poplach pro budoucí maminky!

Domácí úprava vody

Pomůžeme s kontrolou vody u Vás doma a v případě přítomnosti škodlivých látek - poradíme s výběrem filtračního zařízení a zajistíme montáž i servis.

Mandlový zápach

Kyanid je znám především jako prostředek k náhlé smrti. Však ne nadarmo se říká, že dokonalý jed se projeví až dlouho po večeři.