Údaj je hodnocen na základě obnovitelných zdrojů sladkovodní vody. A udává hodnotu o tom, kolik celkově dostupné vody v daném regionu připadá na jednoho člověka, kdyby se voda rozdělila všem rovným dílem. Jinými slovy kolik je ve Vaší blízkosti dostupné vody na počet obyvatel, kteří v této oblasti žijí. Hodnota samotná se pak udává v kubících (1.000 litrů) / na osobu ročně. Stav ČR je těsně nad 1.000 kubíků/osoba/rok – což je mezník, který je označován za nedostatek vody. Pokud spadne hodnota pod 500 kubíků/osoba/rok – hovoří se o absolutním nedostatku vody. Odhaduje se, že polovina lidstva bude absolutním nedostatkem vody trpět do roku 2030. Vyvíjejí se technologie, které by tento trend mohly zvrátit, ale i kdyby přišli včas, zůstává otázkou, zda mohou být udržitelné pro rozvojové země.

dostupné údaje pro rok 2017

(zdroj údajů: světový atlas dat)

Údaj úzce souvisí i s pitnou vodou. V zemích kde má index hodnotu i hluboko pod 500, se reálná přímá spotřeba vody vztahuje většinou jen na ukojení žízně. Hodnoty indexu oproti pitné vodě však mohou být zkresleny dalšími vlivy. A i přesto, že je zde s pitnou vodou určitá vazba, údaj sám o sobě o ní přímo nevypovídá. Například Brazílie má takto vysoký index díky nejvodnatější řece světa – Amazonce. Přesto 3 miliony Brazilců žijí bez přístupu k nezávadné pitné vodě. My jsme naopak zase lehce nad hranicí vodního stresu a zatím to na osobní úrovni moc nepociťujeme, protože za nás to postupně odnáší prozatím! “jen“ naše krajina. Jedná se tedy hlavně o ukazatel celkového stavu obnovitelných zásob vody, než o přímý ukazatel zásob té pitné. I když je to v Čechách občas zaměňováno – a to někdy i silnými médii – pitná voda je tématem sama o sobě.

V roce 2010 nedisponovalo přístupem k nezávadné pitné vodě 783 miliónů lidí (10,17% populace). Prognóza ukazuje, že se v tomto stavu bude nacházet 1,8 miliardy lidí do roku 2025 (22,5% očekávané populace). Prozatím se stav daří udržet pod 1 miliardu. Existují, naštěstí, totiž i jiné vlivy než jen ty negativní a v pozadí stojí i jiní hráči než jen vědci s tabulkami. Lidé žijící v takto postižených oblastech mají i své ochránce. Jedním z nich je organizace, která si říká prostě: VODA (water.org). Jde navzdory předpovídaným trendům a stará se o to, aby měl každý na planetě přístup k nezávadné pitné vodě a možnost uspokojení základních hygienických potřeb. Věří, že tohoto cíle je možné dosáhnout do roku 2030. A Kapka Moře zase věří ve VODU. Pomoci můžete i Vy. Každý výdělek mého e-shopu má svou dotační složku, kterou podporuji organizace, co mají smysl. Jinými slovy můžete podpořit dobrou věc a vybrat si svou odměnu. Pokud chcete – můžete naší společnou práci podpořit i napřímo prostřednictvím daru. Samozřejmě vše pod kontrolou transparentního účtu.

Share on facebook
sdílet článek

Znečištění dusičnany

Najdeme je všude. V plodinách, masu i ve vodě. Nenechte se ovšem zmást, dusičnan to není žádný vitamín, naopak je velmi nebezpečný a nedá se z vody odstranit převařením.

Ukazatel sucha

Index obnovitelných zdrojů vody je v dnešní době pro ČR spíše ukazatelem sucha…

Energetické plodiny v ČR

A jejich dopad nejen na vodu. Snad jednou o naší generaci nebudou mluvit jako o Těch, kdo jsme nechali vytvořit v Česku poušť.

Jak ekologická jsou biopaliva?

Výroba 1 litru biopaliv vychází na 2.500 litrů vody - celá jedna třetina české produkce řepky se používá pro tuto výrobu.

Ženské hormony ve vodě

Muži v ohrožení. Vliv estrogenu postihne v pokročilejším věku nejednoho muže. Ale víte, jak může ovlivnit děti? Poplach pro budoucí maminky!

Znečištění dusičnany

Najdeme je všude. V plodinách, masu i ve vodě. Nenechte se ovšem zmást, dusičnan to není žádný vitamín, naopak je velmi nebezpečný a nedá se z vody odstranit převařením.

Ukazatel sucha

Index obnovitelných zdrojů vody je v dnešní době pro ČR spíše ukazatelem sucha…

Energetické plodiny v ČR

A jejich dopad nejen na vodu. Snad jednou o naší generaci nebudou mluvit jako o Těch, kdo jsme nechali vytvořit v Česku poušť.