Voda, která pochází z nebe

Dešťové kapky, které mrzly v atmosférických výškách, se při přeměně na sněhové vločky obohatily o kyslík a následně se při dopadu na zem, pod tlakem dalších a dalších vrstev sněhu, změnily v nepropustný ledovec. Voda z tohoto ledovce se pak odčerpává z artézské studně. Silný příběh Aqua Angels vznikal po dobu tisíců let. Patří tak mezi nejvyzrálejší nabízené vody na Zemi.

Alkalická

U vody ledovcového původu se obecně setkáme s tím, že se pH může měnit podle zamrzlých vrstev i vlivem počasí v době stáčení. V zásadě však platí, že už svým původem se vždy bude jednat o alkalickou vodu. Kolísavé hodnoty se těžce měří běžnými způsoby, ale pomoci moderní techniky se dozvíme, že si Aqua Angels drží průměrné roční pH 8,8. Pití takové vody nám pomáhá udržovat vnitřní rovnováhu. 

Z Islandu až na stůl

Kdyby se vám poštěstilo dostat se na exkurzi k artéské studni, byli byste svědky šetrného zacházení pro zachování kvality a kromě jiného byste se dozvěděli o tom, že odběr nijak nezasahuje do panenské přírody ostrova. Pro čerpání vody není zapotřebí žádná energie, celý proces je velmi ekologicky přívětivý. Ledovec sám odtává ze spodních vrstev a kapacita zdroje je pod přísným dohledem islandských ochranářů přírody.

Možná by vás překvapilo, že se zde občas mluví i česky. Značka drží světovou úroveň, ale domov má u nás. Vodu dopravují nejdříve lodí a ve chvílích, kdy se stáčí do lahví a barelů, si stále drží svou přirozeně ledovou teplotu. Často se stává, že se z panenské přírody dostane chladná až k zákazníkovi. Vše přirozeně v poměrně krátkém čase. Klade se totiž důraz i na čerstvost.

U Aqua Angels se nesetkáte se sklady plných stojaté vody, ani s chemií při čištění lahví a barelů – v podstatě se nelze setkat s ničím, co by se dalo běžně vytýkat baleným vodám. Což jen podtrhává, že ji nezakoupíte jinak než v ekologických baleních.

Share on facebook
sdílet článek

Živá voda

Harmonické snoubení technologie s přírodou v podobě molekulárního vodíku a vody z doby ledové. V tomto článku naleznete základní souhrn benefitů živé vody.

Boj s oxidačním stresem

Jak Vám pomůžou antioxidanty z ionizované vody? Nebo dokonce: Jak mohou pomoci zpomalovat proces stárnutí?

Aqua Angels

Voda ledovcového původu. Naposledy proudila v době ledové a není tak dotčena chemickými výdobytky dnešní doby. Seznamte se s vodou z panenské přírody Islandu.

Aktivní vodík

Chuťově “kulatá“, zdraví prospěšná, chuť zvýrazňující – vodíková bomba!