Nespornou výhodou podzemních vod je jejich jakost, způsobená přírodní filtrací vody. Skrze průtok horninami a jejímu pomalému prosakování zeminou a kořenovými systémy rostlin. Zdroje podzemních vod tak patří mezi to nejušlechtilejší, co můžeme našemu tělu nabídnout. Avšak ne všude – hodně záleží na každém místě. Co se kvality vody týče, pravdu nalezneme vždy až “u dna studny“. Každý kdo studnu aktivně využívá s ní má nepochybně svoje vlastní starosti a tedy i zkušenosti, které vzešli minimálně z jejího každoročního servisu. Kdo má studnu déle nejspíš praktikoval i její hloubkové čištění. Ale odkud se bere ta nespravedlnost? Že voda z jedné studny je striktně užitková, v jiné dokonce páchne a támhle v Horní Dolní vykopali průzračný poklad?

Geologické podloží konkrétního vrtu může být ovlivněno chemikáliemi vsáknutými v půdě po desítky let, vzdáleností od kanalizace a dalšími prvky. Například norma pro dusičnany překročena o čtyřnásobek to není žádná výjimka – uvádí Univerzita Tomáše Bati (2016). Dále pak tato studie ukázala, že na Zlínsku nevyhovovala více jak polovina odebraných vzorků. Studnou nabízená jakost se může dokonce měnit z roku na rok a na vině nemusí být nutně její majitel, ale třeba stav okolního podloží, které mohlo být dlouhodobě znečišťované.

V České republice podle odborného stanoviska neexistuje voda bez cizorodých látek (Akademie věd ČR, 2019). Lze si představit, že zde nebyly shrnuty statistické výjimky z některých studničních vzorků. Kde je možné se ojediněle setkat se zdrojem, jenž plodí kvalitu kojenecké úrovně. Celorepublikově jsou to však jehly v kupce sena. A i v takových studních je zapotřebí údržba proti bakteriím, které by se zde jinak dokázali přemnožit. Z těchto důvodů se nedá s tímto stanoviskem nesouhlasit. Proto je pravda vždy až u dna studny.

Zajímá vás více studniční voda? Jedná se o další z témat, na které chystáme celý seriál s odborníky z oboru. Sledujte facebook, ať Vám nic neunikne. 

Share on facebook
sdílet článek