Balené vody jsou u nás testovány pravidelně různými nezávislými organizacemi. Pro shrnutí zde použijeme dva nejznámější výsledky testů:

První byl proveden časopisem dTest v roce 2009 na 18 produktech, z nichž pouze 4 vyhověli testovaným kritériím. Kvůli této publikaci byl proti časopisu dokonce veden neúspěšný soudní spor ze strany Karlovarských minerálních vod, kterým se zveřejněné výsledky pochopitelně nelíbily.

Druhá série testů, která stojí za zmínku, byla provedena na 29 produktech. A to v roce 2017 týmem pořadu “A DOST!“ internetové televize Stream.cz ve spolupráci s laboratořemi společnosti AQUATEST.

Oba testy probíhaly v jiném rozsahu, nicméně nacházejí některé shody v  testovaných značkách i cizorodých látkách. Oba testovaly kojeneckou vodu Aqua Anna, které v obou případech vyšly nadlimitní výsledky na obsah bakterií. U balené vody Rajec je pak zarážející, že v roce 2009 byla přítomnost mikroorganismů nulová, kdežto v roce 2017 zde bylo naměřeno nadměrné množství bakteriálních kolonií. Dále pak  (Rajec 2017) obsahovala nadlimitní množství pesticidů a bisfenol A. Dusičnany, arsen a olovo pak v roce 2009 obsahovala většina testovaných vod – sice v normě kterou stanovuje vyhláška, nicméně přítomnost těchto látek potvrzena byla. Je podstatné zmínit, že norma pro ČR se odvíjí i od celosvětového standardu určeného Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Ovšem je často opomíjeno, že je tento standard určen pro země s nedostatkem pitné vody. A co Vás možná překvapí – i pro dospělého člověka je na běžné požívání nejvhodnější zdravá voda, která na tyto látky netrpí.

Veřejné výsledky testů z roku 2017 neudávají vždy konkrétní čísla a není tedy možné říci, zda se některé látky ve vodě nevyskytují vůbec či zda splňují státem stanovené normy. Oproti časopisu dTest však pořad “A DOST!“ nabídnul jasné krátké shrnutí, které má svůj top i naprosté propadáky.

Mezi nejlepší vody patřily značky: Evian, Acqua Panna či Aqua Bella.

Velmi znepokojivé pak bylo, jak obstály kojenecké vody. Jan Tuna, moderátor pořadu uvedl, že z těchto žádná neprošla testem úspěšně.

Alarmující pak byly značky, které sice splňovaly běžně testovaná kritéria, jejich produkty však obsahovaly chloroform! Mezi tyto patří Mattoni a Aquila.

Mezi propadáky patří již zmiňovaný Rajec a Aqua Anna. Dále se k nim přidává i Sedmihorka, a to kvůli nadlimitnímu množství pesticidních látek. A své místo mezi šmejdy si kvůli vysokému počtu bakterií vybojovaly i vody Nartes Aqua a Crystalis. Poslední zmiňovaný prodejce dodává do kanceláří a různých veřejných prostor barely s vodou. U vody z těchto barelů bylo nejvíce zarážející, že se nejednalo o vesměs běžné mikrobiologické látky, ale o bakterie patogenního typu. Konkrétně o koliformní bakterie a o Psaudomonas Aeruginosa. To jsou látky, které se ve vrtech běžně nenacházejí a většinou se do vody dostanou až další kontaminací. Barelům na vodu je věnován celý samostatný článek.