ROZDĚLENÍ JAKOSTI BALENÝCH VOD

  • Pitná zde platí stejná vyhláška jako pro pitnou vodu z kohoutku, zároveň tato voda musí splňovat mírnější limity než další druhy balených vod. Je zde dokonce přípustná úprava vody chlorováním, což jiné druhy balených vod neumožňují.
  • Pramenitá (dříve stolní) pochází z chráněného podzemního zdroje, ten ovšem nemusí být tak přísně sledován jako zdroj minerálních vod. Upravuje se mechanickou filtrací pro odstranění těžkých kovů apod.
  • Kojenecká platí pro ni nejpřísnější kritéria. Například obsah dusičnanů smí být maximálně 10mg/l. Přípustná je úprava pouze UV zářením pro odstranění bakterií, aby bylo zaručeno původní složení z přírodního vrtu.
  • Minerální zdroje podzemních vod podléhají kontrole Ministerstva zdravotnictví. Dělí se na dalších 5 poddruhů dle obsahu minerálních látek rozpuštěných ve vodě.

Dále můžeme rozlišovat balenou vodu dle obalu. Nejvhodnější je sklo a kovové lahve. Bohužel nejčastěji používaný plast nemá ty správné vlastnosti pro uchovávání vody. Už při nevhodném skladování se některé látky mohou uvolňovat z obalu do vody. Například bisfenol A, který je nebezpečnou hormonální hrozbou pro zdraví člověka.

Plastová lahev má pak dále tendence propouštět kyslík, takže se v ní skvěle daří koloniím bakterií. V našich podmínkách se běžně žijící mikroorganizmy nejvíce množí při teplotách 22-36 °C. To jsou kolonie, které se vyskytují v jakémkoliv vrtu, ať ve větší či menší míře. Balenou vodu je proto nutné uchovávat v chladu a temnotě a vypít ji nejdéle do dvou dnů od jejího otevření. Při vystavení pokojovým a vyšším teplotám je nevhodné takovou vodu pít již druhý den. V letních měsících se vyloženě nedoporučuje vodu balenou v plastu ani kupovat.

Je velmi složité říci, které běžně testované látky v balených vodách jsou pro zdraví nejškodlivější, každá má na zdraví člověka jiný efekt. Na závěr neopomenutelný a velmi důležitý je pro balené vody obsah pesticidů a dusičnanů. Ty do sebe často dostáváme i z jiných zdrojů než z vody a jejich příjem do těla je nutné minimalizovat. Působení na tělo si u nich nelze všimnout okamžitě, ale jejich pravidelným příjmem vytváříme koktejl látek, pro který jsme nádobou a jehož dlouhodobý vliv na člověka můžeme pozorovat již dříve než až ve stáří.