Provozovatelem těchto internetových stránek (kapkamore.cz) je obchodní společnost Kapka Moře s.r.o., IČ 089 56 537, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, doručovací adresou Kapka Moře s.r.o., P.O.BOX 7, 582 53 Štoky, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, pod vložkou 328199 (dále také jen jako “Posádka“).

Věkové omezení: 15+

Posádka si nepřeje uchovávat a zpracovávat osobní údaje osob mladších 15 let. Pokud nesplňujete tuto věkovou hranici a máte zájem o jakékoliv objednávky a služby, či byste rádi darovali peníze na dobrou věc – obraťte se prosím nejdříve na osobu, která za Vás nese právní odpovědnost anebo na starší kamarády. Pokud máte podezření, že nechtěně uchováváme údaje od osob mladších 15 let – prosím kontaktujte nás.   

Zakázané užití

Souhlasíte s tím, že nebudete zneužívat informace, které můžete získat užitím internetových stránek kapkamore.cz. Zejména pak souhlasíte s tím, že nebudete užívat jakékoliv poznatky chemického a medicínského charakteru způsobem, jenž by naplnil skutkovou podstatu trestného činu. Pokud jste nás navštívili s podobným pofiderním účelem – prosím opusťte náš internetový prostor.

Ochrana osobních údajů

Berete na vědomí a výslovně projevujete souhlas se zpracováním případně poskytnutých osobních údajů. Podmínky ochrany osobních údajů blíže specifikuje samostatné ujednání (GDPR). Na důraz se dává souhlas s předáním osobních kontaktních údajů v případě zájmu o služby nabízející externí dodavatelé těchto služeb. Posádka současně prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Cookies

Tyto stránky mohou používat soubory cookies – pokud je zapnuto – k jejichž zpracovávání udělujete souhlas. Jedná se o malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači a pomáhají tak uživateli poskytovat lepší uživatelské prostředí. Soubory cookies se obecně používají k uchování uživatelských předvoleb, k ukládání informací a k poskytnutí anonymizovaných údajů sledování aplikacím třetích stran, jako je Google a Facebook. Soubory cookies zpravidla zlepšují prohlížení stránek. Můžete však upřednostnit vypnutí souborů cookies přímo ve svém prohlížeči. Existují dva druhy cookies, které používají webové stránky. Trvalé cookies jsou uloženy na pevném disku návštěvníka po delší dobu. Relační cookies jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v okamžiku, kdy se návštěvník odpojí od internetu. Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi a shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce. Čímž může být modifikována mimo jiné i reklama dostupná ve webovém prohlížeči cílená přímo na zájmy osoby, která při předešlé návštěvě webové stránky zadala určité údaje, ať už údaje osobní nebo jiné.

Autorská práva

Obsah internetových stránek je buď přímo autorským dílem Posádky, nebo na tento obsah má Posádka koncovou uživatelskou licenci, nebo jí byl poskytnut souhlas s jeho používáním; dle zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a mezinárodních úmluv. Jakékoliv neautorizované užití těchto stránek nebo jejich částí ve smyslu tohoto zákona je zakázáno a postihováno.

Konflikty na palubě

V případě, že dojde mezi Posádkou a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR. Dále máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Pokud se Posádka dozví o protiprávním jednání, zejména pak o situacích popsaných bodem “zakázané užití“, podá podnět státnímu zastupitelství – ve všech ostatních případech Posádka vyznává názor, že normální je se nesoudit a případné konfliktní situace dojednat zdárně již v zárodku konfliktu. Pokud máte nějaký podnět pro nápravu, zašlete nám prosím zprávu.

tel: +420 773 299 199

e-mail: ja@kapkamore.cz