Pro zpětvzetí souhlasu del III.3.c)  darovací smlouvy  prosím vyplňte následující údaje. Pokud dar již nebyl zaslán na transparentní účet, nestane se tak po projevu Vaší vůle do doby než uplyne 14 denní lhůta pro vrácení zboží.

Zpětvzetí souhlasu